Vertrouwenspersoon

Een veilige werkomgeving creëren voor iedereen!

Iedereen heeft recht op een veilige integere werkplek!

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Dit ongewenste gedrag zorgt voor een negatieve werksfeer en verlaagt de arbeidsproductiviteit, met als gevolg ziekteverzuim en onnodig verloop.

Waarom een vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit?

De Arbowet verplicht werkgevers beleid te maken met als doel psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of beperken. De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige, integere werkplek.

U kunt mij als extern vertrouwenspersoon aanstellen. Hét aanspreekpunt voor uw organisatie voor opvang van uw medewerkers die te maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen en/of misstanden. Een vertrouwenspersoon draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat, waar zonder terughoudendheid of consequenties ongewenst gedrag wordt gedeeld.

Uw medewerker kan bij mij terecht voor opvang, begeleiding en informatie. Bij een melding zoeken wij samen naar een oplossing. De verantwoordelijkheid voor deze oplossing blijft bij de medewerker.

Voor welke zaken kan een medewerker bij mij terecht?

Ongewenste omgangsvormen

Het gaat om gedrag dat als grensoverschrijdend en kwetsend is ervaren. Denk bij ongewenste omgangsvormen aan (seksuele)intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en/of geweld.

Integriteit

Bij integriteitsschending gaat het om misstanden met als gevolg dat het belastend is voor een organisatie. Zoals bijvoorbeeld fraude, diefstal, verduistering en machtsmisbruik.

Wat kan ik voor uw organisatie betekenen?

Een extern vertrouwenspersoon:

 • Vangt op en ondersteunt de melder van ongewenste omgangsvormen en/of misstanden.
 • Helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag.
 • Staat melder bij tijdens het gehele proces.
 • Werkt vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een ernstig strafbaar feit.
 • Spart met melder en helpt een eigen passende keuze te maken.
 • Verkent de informele en formele mogelijkheden van de escalatieladder.
 • Verwijst indien nodig door (mediator, jurist, bedrijfsarts, rechtsbijstand of professionele hulpverlening).
 • Bevordert sociale veiligheid in de werkomgeving.
 • Adviseert bij het opstellen van op maat gemaakte gedragsregels en richtlijnen.
 • Verzorgt voorlichting over ongewenste gedragsvormen en werkwijze.
 • Adviseert leidinggevenden over hun verantwoordelijkheden.
 • Signaleert naar management bij veelvoorkomende of zwaarwegende meldingen.

Meldprocedure medewerker

De vertrouwenspersoon is er voor jou! Dit filmpje geeft uitleg waarvoor je bij een vertrouwenspersoon terecht kunt:

Bron: Van Oss & Partners

Stappenplan

STAP 1
Waar moet je zijn?

Wat is de meldprocedure in je organisatie? Waar en bij wie kan je melden? De eerste stap naar de interne of externe vertrouwenspersoon is gezet.

STAP 2
Luisterend oor

De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is, hoe nu verder te gaan en bespreekt de mogelijkheden.

STAP 3
Inventariseren

De vertrouwenspersoon geeft ruimte aan jouw verhaal. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten. Hij/zij staat naast je, maar neemt het probleem niet over.

STAP 4
Passende keuze

Samen breng je de voor- en nadelen van oplossingen in kaart. Je wordt geholpen een eigen passende keuze te maken.

STAP 5
Begeleiding

De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens het gehele proces. Je mag het gesprek ook gebruiken om alleen je hart te luchten.

Voordelen extern vertrouwenspersoon

Een gecertificeerd extern vertrouwenspersoon is kundig, objectief en onafhankelijk. Er spelen geen belangen en relaties met andere medewerkers. Je weet zeker dat de extern vertrouwenspersoon geen deel uitmaakt van de melding. Het komt regelmatig voor dat een organisatie zowel een intern als een extern vertrouwenspersoon heeft.

Expertise

Mijn opleiding heb ik bij Van Oss & Partners gevolgd. Daarnaast ben ik gecertificeerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen, hiermee voldoe ik aan de gestelde beroepseisen. Via het netwerk vindt regelmatig intervisie-overleg plaats om kennis en kwaliteit te waarborgen.

Geïnteresseerd geraakt?

Ben je geïnteresseerd geraakt? Neem vrijblijvend contact met mij op en we bespreken de mogelijkheden.

Tevreden klanten

Door jouw rustige open houding voel ik mij gehoord. Fijn dat jij onpartijdig bent en buiten mijn werkomgeving staat.

Anoniem

Je luistert en bent oprecht. En ik voel mij uitgenodigd om mijn verhaal te doen.

Anoniem

Overige diensten

Bekijk wat ik voor u of uw bedrijf nog meer kan betekenen.

Management

Tijdelijke inhuur van (project)management biedt expertise, geeft scherpte en ontzorgt!

Advies

Maak uw organisatie succesvoller door een objectieve blik en eerlijk advies!

Coaching

Zelfinzicht en balans geeft kracht en ruimte voor persoonlijke groei!